Podstrona: Publikacje / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje

Publikacje

red. Dominik Strzałka

https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=T9V3ivQAAAAJ

Book Chapters

Waldemar W. Koczkodaj, Paweł Dymora, Mirosław Mazurek, Dominik Strzałka: Consistency-Driven Pairwise Comparisons Approach to Software Product Management and Quality Measurement. Contemporary Complex Systems and Their Dependability, 01/2019: pages 292-305; , ISBN: 978-3-319-91445-9, DOI:10.1007/978-3-319-91446-6_28

Dominik Strzałka: Concluder - narzędzie analizy problemu zgodności par. Inżynieria oprogramowania i systemy czasu rzeczywistego: od badań do praktycznych zastosowań, Edited by L. Madeyski, P. Kosiuczenko, M. Bolanowski, 09/2017: chapter Concluder - narzędzie analizy problemu zgodności par: pages 81-90; Rada Naukowa PTI., ISBN: 978-83-946253-3-7

Dominik Strzałka: Computer Systems – Simple, Complicated or Complex. DepCoS-RELCOMEX 2017: Advances in Dependability Engineering of Complex Systems, Edited by Zamojski W., Mazurkiewicz J., Sugier J., Walkowiak T., Kacprzyk J., 07/2017: pages 383-393; Springer International Publishing., ISBN: 978-3-319-59414-9, DOI:10.1007/978-3-319-59415-6

Dominik Strzałka, Franciszek Grabowski: Non-Extensive Thermodynamics of Algorithmic Processing - the Case of Insertion Sort Algorithm. Thermodynamics, Edited by Tadashi Mizutani, 01/2011: pages 121-132; InTech., ISBN: 978-953-307-544-0, DOI:10.5772/13173

Dominik Strzałka, Franciszek Grabowski: Termodynamika procesów w systemach komputerowych. Sieci komputerowe. Nowe technologie, 01/2007: pages 234-246;

Dominik Strzałka, Franciszek Grabowski: Analiza dynamiki pracy algorytmu sortowania przez wstawianie. Nowe technologie sieci komputerowych, 01/2006: pages 417-431;

Dominik Strzałka, Franciszek Grabowski: Informatyka w kontekście statystyki nie-ekstensywnej. Nowe technologie sieci komputerowych, 01/2006: pages 109-119;

Dominik Strzałka, Franciszek Grabowski: Wpływ procesów długoterminowych kanału na jego przepustowość. Wysokowydajne sieci komputerowe – Nowe technologie, 01/2005: pages 133-147;

Dominik Strzałka, Franciszek Grabowski: Wpływ procesów długoterminowych na wydajność kolejki. Wysokowydajne sieci komputerowe – Nowe technologie, 01/2005: pages 123-133;

Dominik Strzałka: Prawo Benford’a – przypadek specjalny prawa Zipf’a. Współczesne problemy sieci komputerowych. Nowe technologie, 01/2004: pages 287-297;

Journal Publications

Piotr Hadaj, Dominik Strzałka: Modelling Selected Parameters of Power Grid Network in the South-Eastern Part of Poland: The Case Study. Energies 01/2020; 13(1):239., DOI:10.3390/en13010239

Waldemar W Koczkodaj, Jolanta Masiak, Mirosław Mazurek, Dominik Strzałka, Pavel F Zabrodskii: Massive Health Record Breaches Evidenced by the Office for Civil Rights Data. Iranian Journal of Public Health 02/2019; 48(2):278-288., DOI:10.18502/ijph.v48i2.826

Waldemar W. Koczkodaj, Mirosław Mazurek, Dominik Strzałka, Alicja Wolny-Dominiak, Marc R Woodbury-Smith: Electronic Health Record Breaches as Social Indicators. Social Indicators Research 01/2019; 141(2):861-871., DOI:10.1007/s11205-018-1837-z

Dominik Strzałka, Paweł Dymora, Mirosław Mazurek: Modified stretched exponential model of computer system resources management limitations—The case of cache memory. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 02/2018; 491:490-497., DOI:10.1016/j.physa.2017.09.012

Paweł Dymora, Mirosław Mazurek, Dominik Strzałka: Multifractal Analysis Of Selected Multicast Routing Protocols In IP Networks. 01/2018; 21(1):00016., DOI:10.1051/itmconf/20182100016

Dominik Strzałka: Some preliminary results of memory cache analysis with the use of non-extensive statistics. Annales UMCS, Informatica 12/2017; 16(2):46., DOI:10.17951/AI.2016.16.2.43

Dominik Strzałka: Initial Results of Testing Some Statistical Properties of Hard Disks Workload in Personal Computers in Terms of Non-Extensive Entropy and Long-Range Dependencies. Entropy 07/2017; 19(7):335., DOI:10.3390/e19070335

Waldemar Koczkodaj, J.-P.Magnot, Mazurek, J.F.Peters, H.Rakhshani, M.Soltys, D.Strzałka, J.Szybowski, A.Tozzi: On normalization of inconsistency indicators in pairwise comparisons. International Journal of Approximate Reasoning 07/2017; 86(2017):73-79.

Waldemar Koczkodaj, J.-P. Magnot, J. Mazurek, J.F. Peters, H. Rakhshani, M. Soltys, D. Strzalka, J. Szybowski, A. Tozzii: On normalization of inconsistency indicators in pairwise comparisons. International Journal of Approximate Reasoning 04/2017; 86:73-79., DOI:10.1016/j.ijar.2017.04.005

W. W. Koczkodaj, T. Kakiashvili, A. Szymańska, J. Montero-Marin, R. Araya, J. Garcia-Campayo, K. Rutkowski, D. Strzałka: How to reduce the number of rating scale items without predictability loss?. Scientometrics 02/2017; 111(2)., DOI:10.1007/s11192-017-2283-4

D. Strzałka: Influence of Long-Term Dependences on Hard Drives Performance during Human Computer Interaction. Acta Physica Polonica Series a 05/2016; 129(5):1064-1070., DOI:10.12693/APhysPolA.129.1064

Dominik Strzałka: Selected Remarks about Computer Processing in Terms of Flow Control and Statistical Mechanics. Entropy 03/2016; 18(3):93., DOI:10.3390/e18030093

Dominik Strzałka: Dynamical interaction between input data and simple insertion sort algorithm.

Dominik Strzałka: Long-Range Dependencies and Statistical Self-Similarity in Computer Memory System. Journal of Circuits, Systems and Computers 03/2015; 24(03):1550031., DOI:10.1142/S0218126615500310

Dominik Strzałka: A Simple Method for Calculations of the Number of Inversions in Permutation. Current Journal of Applied Science and Technology 01/2015; 9(3):313-317., DOI:10.9734/BJAST/2015/17570

K. Buczek, G. Masłowski, D. Strzałka: 50th Anniversary of the Faculty of Electrical and Computer Engineering, Rzeszów University of Technology.

Dominik Strzałka, Mirosław Mazurek, Paweł Dymora: Long-range dependencies in quick-sort algorithm. Przeglad Elektrotechniczny 01/2014; 90(1):149-152.

Paweł Dymora, Mirosław Mazurek, Dominik Strzałka: Computer network traffic analysis with the use of statistical self-similarity factor. 01/2013; 13(2)., DOI:10.2478/v10065-012-0040-0

Dominik Strzałka: Fractal Properties of Linux Kernel Maps. 10/2012; 2(6):112-117., DOI:10.5923/j.computer.20120206.05

Barbara Strzalka, Miroslaw Mazurek, Dominik Strzal: Queue Performance in Presence of Long-Range Dependencies – an Empirical Study. 07/2012; 2(4):47-53., DOI:10.5923/j.ijis.20120204.04

Dymora Paweł, Mirosław Mazurek, Dominik Strzałka, Marcin Piękoś: Influence of batch structure on cluster computing performance – complex systems approach. 01/2012; 12(1)., DOI:10.2478/v10065-012-0012-4

Paweł Dymora, Mirosław Mazurek, Dominik Strzałka: Long-range dependencies in reading memory pages in the man-computer system interaction. 01/2012; 12(2)., DOI:10.2478/v10065-012-0011-5

Dominik Strzałka, Paweł Dymora, Mirosław Mazurek: Statistical mechanics of memory pages reads during man–computer system interaction.

Dominik Strzałka: Power-Law Distributions in Hard Drive Behavior. Journal of Software Engineering and Applications 01/2011; 04(12):710-717., DOI:10.4236/jsea.2011.412083

Dominik Strzałka: Non-Extensive Statistical Mechanics—a Possible Basis for Modelling Processes in Computer Memory System. Acta Physica Polonica Series a 04/2010; 117(4):652-657., DOI:10.12693/APhysPolA.117.652

Dominik Strzałka, Franciszek Grabowski: Dynamics of Algorithmic Processing in Computer Systems. Complex Systems 03/2010; 19(1)., DOI:10.25088/ComplexSystems.19.1.73

Dominik Strzałka: Paradigms evolution in computer science.

Dominik Strzałka: On some properties of Benford’s law. Journal of the Korean Mathematical Society 01/2010; 47(5)., DOI:10.4134/JKMS.2010.47.5.1055

Dominik Strzałka, Franciszek Grabowski: Influence of Excess 1/f Noise on Channel Capacity. Complex Systems 06/2009; 18(2)., DOI:10.25088/ComplexSystems.18.2.255

Dominik Strzałka, Franciszek Grabowski: Wybrane właściwości statystyczne dynamiki procesu sortowania przez wstawianie.

Dominik Strzałka, Franciszek Grabowski: Conception of paradigms evolution in science – towards the complex systems approach.

Dominik Strzałka: Stany nierównowagowe procesów w przetwarzaniu algorytmicznym.

D. Strzałka: Connections Between von Foerster Coalition Growth Model and Tsallis q-Exponential. Acta Physica Polonica Series B 01/2009; 40(1):41-47.

Dominik Strzałka, Franciszek Grabowski: A short review of elementary properties and possible applications of deformed q-algebra derived from non-extensive Tsallis entropy. Modern Physics Letters B 11/2008; 22(16):1525-1534., DOI:10.1142/S0217984908016261

Dominik Strzalka, Franciszek Grabowski: Towards Possible Non-Extensive Thermodynamics of Algorithmic Processing --- Statistical Mechanics of Insertion Sort Algorithm. International Journal of Modern Physics C 09/2008; 19(09):1443-1458., DOI:10.1142/S0129183108013011

Dominik Strzalka, Franciszek Grabowski: Towards possible -generalizations of the Malthus and Verhulst growth models. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 04/2008; 387(11):2511-2518., DOI:10.1016/j.physa.2007.12.014

Dominik Strzałka: Rekonfigurowalność systemów w kontekście statystyki nie-ekstensywnej.

Dominik Strzalka, Franciszek Grabowski: Processes in Systems with Limited Resources in the Context of Non-extensive Thermodynamics. Fundamenta Informaticae 01/2008; 85(1):455-464.

Dominik Strzałka: Ograniczenia skalowalności systemów asynchronicznych.

Franciszek Grabowski, Dominik Strzalka: Dynamic Behavior of Simple Insertion Sort Algorithm.. Fundamenta Informaticae 07/2006; 72(1):155-165.

Conference Proceedings

Dominik Strzałka: Influence of long-term dependencies on hard drives performance during human computer interaction. FENS 2015; 11/2015

Dominik Strzałka: Entropy production in insertion-sort algorithm. Proceedings of CS&P 2011; 01/2011

Dominik Strzalka, Franciszek Grabowski: Long-range dependencies in algorithmic computing. Human System Interactions, 2008 Conference on; 06/2008, DOI:10.1109/HSI.2008.4581502

Franciszek Grabowski, Dominik Strzalka: Simple, complicated and complex systems — the brief introduction. Human System Interactions, 2008 Conference on; 06/2008, DOI:10.1109/HSI.2008.4581503

Dominik Strzałka: Non-equilibrium thermodynamics of processes in computer systems. Proceedings of the CS&P 2007; 01/2007

Dominik Strzałka, Franciszek Grabowski: Procesy długoterminowe w systemach rekonfigurowanych z komutacją pakietów. VIII Krajowa Konferencja Naukowa RUC’2005; 01/2005

Dominik Strzałka: Influence of data structure and algorithm on sort dynamics. Proceedings of the CS&P 2005; 01/2005

Dominik Strzałka, franciszek Grabowski, Sergiey Kryvyy: Modeling Benford’s law using binary automat. Proceedings of SCALNET Conference 2004; 01/2004

Dominik Strzałka: Szacowanie wykładników Hursta za pomocą wymiaru pudełkowego. Inżynieria ekonomiczna w badaniach społeczno-gospodarczych-Ogólnopolska Konferencja Naukowa; 01/2003

Dominik Strzałka: Measuring of DNS Response time as an Illustration of Network Self-similarity. Proceedings of the Sixth International Conference, SCDP 2002; 01/2002

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję