Podstrona: Główne zainteresowania naukowe / Wizytówka pracownika PRz

Główne zainteresowania naukowe

Main topic of interest - a collaboration offer

red. Dominik Strzałka

The main area of ​​my interest is the analysis and modeling of complex systems based on complex networks and the so-called non-extensive statistics.

I invite all interested persons to contact me and take scientific cooperation in order to prepare a doctoral dissertation as a part of the Doctoral School operating at PRz or on an extramural basis.

Link to the doctoral school website:

https://szkoladoktorska.prz.edu.pl/

Proposed subject of research:

1. Applications of long-range dependency analysis methods in the description of computer systems performance.

2. Methods of non-extensive statistics in the analysis of processing in computer systems.

3. Analysis of thermodynamic conditions of algorithmic processing.

4. Analysis of thermodynamic conditions of interactive processing.

5. Application of ML methods in the detection of anomalies.

6. Complex systems and networks - thermodynamics of processes in the context of time and space conditions.

Contact: PhD DSc Eng. Dominik Strzałka, prof. PRz

strzalka@prz.edu.pl

Oferta współpracy naukowej

red. Dominik Strzałka

Głównym obszarem moich zainteresowań jest analiza i modelowanie systemów złożonych w oparciu o sieci złożone i tzw. statystykę nieekstensywną.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do kontaktu z moją osobą oraz podjęcia współpracy naukowej celem przygotowania rozprawy doktorskiej w trybie eksternistycznym lub w ramach funkcjonującej na PRz Szkoły Doktorskiej.

Link do strony szkoły doktorskiej:

https://szkoladoktorska.prz.edu.pl/

Proponowana tematyka prac badawczych:

1. Zastosowanie metod analizy zależności dalekosiężnych w opisie wydajności systemów komputerowych.

2. Metody statystyki nie-ekstensywnej w analizie procesu przetwarzania w systemach komputerowych.

3. Analiza uwarunkowań termodynamicznych przetwarzania algorytmicznego.

4. Analiza uwarunkowań termodynamicznych przetwarzania interakcyjnego.

5. Zastosowania metod ML w detekcji anomalii.

6. Systemy i sieci złożone - termodynamika procesów w kontekście uwarunkowań czasowo-przestrzennych.

Kontakt:

dr hab. inż. Dominik Strzałka, prof. PRz

strzalka@prz.edu.pl

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję